Skip to main content

Goed nieuws! De benodigde wijzigingen in het bestemmingsplan zijn op 15 december 2022 vastgesteld door gemeente Meierijstad!

Dat wil zeggen dat ergens begin maart de Raad van State er een definitieve stempel op kan zetten en dat de bouwvergunning kan worden aangevraagd.

Op woensdag 25 januari jl. vond daarom dan ook een officiële ‘kick-off’ plaats met het bouwteam!

Samen met LA architecten, Bouwbedrijf Timbor en Constructiebureau Keetels werden de huidige versies van de bouw- en constructietekeningen voor het hoofdgebouw grondig onder de loep genomen.

En hoe mooi is het dan te zien dat met inbreng van ieders eigen kennis en specialisme en vooral een goeie sfeer en veel enthousiasme de juiste aanscherping gevonden wordt.

Er moeten nog enkele gemeentelijke processen doorlopen worden, maar de verwachting is dat de schop medio 2023 de grond in kan!!